urzeźbić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiesz doskonale, że powierzchnia ziemi jest urzeźbiona, pocięta dolinami rzek i potoków, które w wielu miejscach sięgają do zwierciadła wody gruntowej, a nawet niżej. Doliny te nie muszą osiągać wielkiej głębokości, albowiem zwierciadło wody gruntowej stosuje się na ogół do powierzchni terenu, naśladując...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Halicki, Bronisław 1957. Rzeźbiarze krajobrazu, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.