upiętrzyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pyta. Paszporty też przez okno. Samochód nie wzbudza żadnego bliższego zainteresowania. Mińsk to szereg oderwanych od siebie wysp a każda upiętrzona szarymi wieżowcami mieszkalnemi typu z przed sowieckiej pierestrojki, i każda z numerem, wymalowanym wielkiemi białymi cyframi na każdej stronie czworoboku. Wygląda to surrealistycznie jak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Muszkowski, Krzysztof 1993. Intra muros, [s.l.] : Fundacja Monumentis Patriae
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo