uniformitarianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i sztuki. Form jest w świecie wiele, a wbrew tradycji klasycznej — jedna nie jest gorsza od drugiej. Amerykański historyk pojęć A. O. Lovejoy (Essay on the History of Ideas, 1948) postawę romantyków nazywa diversitarianizmem i przeciwstawia ją uniformitarianizmowi klasyków. Twierdzi, że romantycy odkryli „wartość wielorakości rzeczy” {„the intrinsic value of diversity”). Właśnie w różnorodności dopatrywali się doskonałości artystycznej. W tym miało źródło dokonane przez nich rozmnożenie form literackich i artystycznych, a także ich upodobanie do literackich i artystycznych form mieszanych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tatarkiewicz, Władysław 1986. O filozofii i sztuce, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.