ultraparlamentaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Proponowana zmiana — stwierdził na wstępie Kiernik — „nie może prowadzić do rozbicia parlamentaryzmu, lecz do jego uzdrowienia”. Wedle niego „projekt BBWR kładł nacisk na ustalenie dobrych form ustrojowych państwa”. Należy je jednak wypełnić żywą treścią — postulował. „Tę zaś tezę — dodawał — wyraża projekt lewicy, zmierzający do wciągnięcia szerokich mas w orbitę odpowiedzialności za państwo”. Projekt BBWR „zwraca się rzekomo tylko przeciw ultraparlamentaryzmowi, w istocie jednak niweczy parlamentaryzm”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zakrzewski, Andrzej 1977. Wincenty Witos chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.