ukształcać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) aby żyć dobrze po ludzku i po bożemu. Dziś jeszcze ze zbudowaniem można czytać tę książkę; w niej bowiem zawarte są prawidła wydobyte z ducha narodu, i podana jest formuła, podług której ukształcać ma się społeczeństwo nasze, jeżeliby zapragnęło wyrabiać się ze swoich własnych sił i żywiołów, a nie wciągać w siebie obcej cywilizaeyi, pozornego blichtru, które jak rdza przejadają element słowiański, skazany tym sposobem na wieczną bierność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.