ujezd

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z ojcem i złożyć wizytę „mamie“. Za czym wypytał czy drogi w stepach są pewne, bo w mieście mówią, że z tubylcami coś „nteładno“. W końcu nadesłał żądanie, aby w aktach „ujezdu“ zbadać, na czyje imię zapisano chutor z wszystkimi przynależności am i...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1957. Z dnia na dzień, Londyn : Orbis Księgarnia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo