ugmatwać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ufać na co 623, u. w czvin 710 ufny (z dat) 683, (w czym) 7i0 ugadać 725 ugadzać 528 * uganiać 570 ugłaskiwać 536 ugmatwać się 592 ugodliwy 305 ugodzić się 592 ugodzon 438 *ugor 89 *ugrzęzać 528 ugrzęzły 560 uhamować 592 ujarzmiciel 271 ujeżdżać 592 ujęli 121 ujrzeć 50 ujrzenie 561 'ujście 187...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo