tutorialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Utylitarny kierunek aspiracji i dążeń społeczeństwa amerykańskiego w połączeniu z wysokim poziomem dobrobytu nie stwarzał więc sprzyjających warunków dla rozwoju szerszego ruchu oświatowego. Tym zjawiskiem tłumaczy się fakt, iż nie spotykamy się przez długi czas w Stanach Zjednoczonych z tak dynamicznymi w Europie formami pracy oświatowej, jak uniwersytety powszechne i ludowe, koła samokształceń a, klasy tutorialne, kluby dyskusyjne. Założone w roku 1850 przez znanego działacza oświatowego, Henri Barnarda, Amerykańskie Towarzystwo Krzewienia Oświaty (American Association for the Advancement of Education) skupiło swe wysiłki wokół zagadnień upowszechniania szkolnictwa elementarnego i wiedzy praktycznej: szybko rozwijające się od końca ubiegłego wieku biblioteki publiczne nie od razu stały się ośrodkami żywszego ruchu oświatowego; wydawnictwa popularne w pierwszym rzędzie usiłowały zaspokajać praktyczne potrzeby czytelników. Liczne zrzeszenia i kluby oświatowe powoływane przez związki reli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.