trymerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gdy następuje niewyważenie aerodynamiczne samolotu, wy magane jest stałe wychylanie sterownicy. co wywołuje zbędne obciążenie ręki pilota Mechanizm efektu trymerowego dokonuje odciążenia sterownicy, analogicznego do trymerowania (wy ważenia) aerodynamicznego. Przekładnia nieliniowa służy do zapewnienia małych odchyleń stabilizatora (dziesiąte części stopnia) przy znacznych odchyleniach sterownicy w czasie lotu przy dużych prędkościach poddźwiękowych (900-1000 km,Ti) i naddźwiękowych. Niestosow anie przekładni nieli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.