trychotomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powszechnie utożsamia się dialektykę z ideą rozwoju wedle triady: teza — antyteza — synteza. Twierdzenie, że dialektyka w istocie swej bynajmniej nie opiera się na tej koncepcji, przyjmuje się co najmniej z niedowierzaniem. A jednak tak jest rzeczywiście. Abstrahując już od tego, że nawet u Hegla rozwój odbywa się niekoniecznie wedle trychotomii, ale również wedle tetrachotomii, w systemie marksistowskim triada w ogóle poważniejszej roli nie odgrywa. Wprawdzie już od czasów Marksa i Engelsa starano się na tej właśnie płaszczyźnie atakować dialektykę materialistyczną, ale próby takie napotykają na zdecydowany opór ze strony twórców naukowego socjalizmu. W liście do Engelsa z 1868 r. Marks wyśmiewa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schaff, Adam 1950. Wstęp do teorii marksizmu. Zarys materializmu dialektycznego i historycznego, wyd. 5 popraw. i uzup., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.