troglofil

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze względu na stopień wierności siedliskowej rozróżniamy wśród fauny jaskiniowej typowych mieszkańców (troglobia), nie spotykanych w innych siedliskach, często endemicznych dla poszczególnych jaskiń czy ich grup, których należy odróżniać od troglofilów, bądź zalatujących tylko okresowo, bądź stale bytujących w jaskiniach, ale spotykanych również i w innych siedliskach o zbliżonych warunkach: w piwnicach, pod korą drzew, pod kamieniami, wśród opadłych liści, w glebie itp. Obie te kategorie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Demel, Kazimierz 1967. Zwierzę i jego środowisko. Wstęp do ekologii zwierząt, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.