treptowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1943-45 uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu ok. 75% zabytków hist. centrum B. Większość z nich została odbudowana lub znajduje się w odbudowie. W 1947-49 na terenie Parku Treptowskiego został wzniesiony cmentarz-mauzoleum żołnierzy radź. poległych w walkach 0 B.. z zespołem rzeźb projektu J. WuczetiCza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.