transferowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stałych regionów Europy. Ta obejmująca półtora wieku statystyka względnie prognoza statystyczna uległa niewątpliwie poważnym zakłóceniom przez straty ludnościowe i migracje związane z drugą wojną światową, sama tendencja rozwojowa powinna się jednak raczej pogłębić, tworząc tym samym właściwe tło demograficzne dla oceny granicznych i transferowych postanowień Poczdamu. Zarówno stabilizacja nowych granic państwowych jak i regulacja masowych ruchów ludnościowych wymagają niewątpliwie tego rodzaju tła ze względu na długofalowy, przerastający chwilowe trudności lub doraźne korzyści, zasięg ich skutków politycznych i społeczno-ekonomicznych. Dysproporcje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kokot, Józef 1957. Logika Poczdamu, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.