tragikomizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) swe czynności. A więc toczyła się walka międzypartyjna, gabinety upadały nieomal we francuskim stylu, powstawały nowe itd. Tragikomizm tego wszystkiego polecał na tym, że przecież jednocześnie toczyła się tragicznie nierówna walka z chytrym, podstępnym, podłym wrogiem, uzbrojonym w wielowiekowe doświadczenie nienasyconego, pasożytniczego imperializmu. Toż często w ośrodkach tego „życia politycznego” (zmie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.