terroryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dzieło oswobodzenia, odkupienia, potrzebujące najczystszych serc, najwznioślejszych dusz, powierzają potęgom szatańskim, zemście i fałszowi. Ponieważ naród został przyciśnięty jarzmem do ziemi, podzieranemi drogami chcą go znowu na jaw wydobyć. Ideałem ich władzy jest terroryzm dyktatury, niwellujący wszystko, szafujący krwią, znaczący na śmierć całe pokolenia. Im naród więcćj cierpi, im bardzićj ubożeje, tćm według nich lepićj jest, bo łzy, nędza i głód, prowadzą do rozpaczy, a rozpacz wydaje bohaterów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.