terminatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) S. Znaczenia: — formant inchoatywny: przejście od braku procesu oznaczanego podstawą do jego obecności. Zależnie od specyfiki znaczenia podstawy czasowniki inchoatywne oznaczają przede wszystkim fakt, dzięki któremu rozpoczyna się proces oznaczany podstawą, np. 3anoMnumb, noA/oóumb albo też wprost samo pojawienie się pierwszych momentów procesu, np. 3aceepKamb, 3azoeopumb itp.; — formant terminatywny: zakończenie procesu oznaczanego podstawą, uzupełnienie poprzedniego etapu tegoż procesu aż do osiągnięcia pewnego kresu, normy; — formant finitywny: przejście od trwania procesu oznaczanego podstawą (przez względnie długi okres czasu) do jego braku, zaprzestanie, ewent. ustanie procesu; — formant kontynuatywny: kontynuacja procesu oznaczanego podstawą,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bo­­­­­­­­gusławski, Andrzej 1963. Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim, Wrocław : Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.