teoretycznopoetycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) orientację w sposobie pojmowania istoty i funkcyj języka poetyckiego. Ruchy awangardowe tego okresu nie tylko przyspieszyły kryzys dotychczasowych — zwłaszcza romantycznych i poromantycznych — idei i kategoryj określających swoistość poezji, ale też dały impuls nowym koncepcjom języka poetyckiego lingwistycznym (i „technicznym”), w odróżnieniu od tamtych - metafizycznych lub emocjonalistycznych. Poezja pierwszego dziesięciolecia rozwijała się na tle świadomości teoretycznopoetyckiej dramatycznie rozdwojonej, organizującej się w'okół konfliktu owych dwóch koncepcyj. Obecnie jedynie sygnalizujemy sprawę: znajdzie ona potem rozwinięcie w osobnej partii tego tekstu poświęconej językowi poetyckiemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.