teoretyczno-spekulatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ma ona charakter teoretyczno-spekulatywny i wymaga od czytelnika „ein gewisses Mass an Geduld und Konzentration”, który „muss sich gefasst machen auf die terminologisch aufwendige Konstituierung mehrerer Interpretationssysteme, durch deren Querverbindungen hindurch eine Anzahl intuitiv klarer Tatbestände so lange gewälzt und gewendet wird, bis für diese intuitiven Befunde schliesslich eine theoriefähige Beschreibung und Eiklärung zustande kommt” (s. 118). Omawiając stosunek spójników gramatycznych do funkto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.