teoretyczno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) telni polskich. W r. 1859 został mianowany nauczycielem języka polskiego w gimnazjum mińskim. Ogłosił wtedy drukiem: Gramatyka języka: polskiego teoretyczno-praktyczna (cz. I, Mińsk 1839, cz. II, Wilno 1860) oraz: Wypisy z pisarzów polskich (3 części, Mińsk 1861). Za swe patriotyczne stanowisko zwolniony został z posady nauczycielskiej 21 VII 1861 bez prawa utrzymywania pensjonatu. Brał udział w tych czasach w re...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.