teologiczno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) turą współczesną. Ruch odpowiedni wzbudził się najpierw w Ameryce, gdzie o. Hecker pracując w duchu św. Pawła głosił większe zbliżenie Kościoła do człowieka i cnotom aktywnym przyznawał pierwsze miejsce przed cnotami pasywnymi, lecz jego system teologiczno-praktyczny, zwany amerykanizmem, został za Leona XIII napiętnowany jako niekatolicki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.