tentatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyraz ten trudno byłoby zastąpić lub obejść przez peryfrazy oddające tentatywny charakter tego rodzaju szkiców i rozpraw. Tłumacząc Les Essais Montaigne a Boy użył wyrazu „próby”. Wyraz ten odpowiada myśli starego autora francuskiego, posiada jednak zbyt wiele innych znaczeń, aby móc jeszcze dodatkowo służyć za nazwę rodzaju literackiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.