teledojazd

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 339 TOTAL QUALITY MANAGEMENT Taguchi methodology metodologia Taguchi take-home pay płaca „na rękę” take-out wypchnąć takeover bid oferta przejęcia takeover defence obrona przed przejęciem takeover przejęcie taker nabywca opcji taking private prywatyzowanie firmy notowanej na giełdzie talent bank bank talentów talent packager pakowacz talentów tall organisation organizacja smukła tangible fixed asset środki trwałe rzeczowe target cel target market rynek docelowy task culture kultura zadaniowa task force, taskforce zespół zadaniowy tax avoidance opodatkowania unikanie tax credit potwierdzenie pobrania podatku od dywidendy tax evasion uchylanie się od podatków tax haven podatkowa oaza tax holiday podatkowe wakacje tax loss strata dająca ulgę podatkową tax point podatnik tax shelter podatkowa ulga taxable income dochód do opodatkowania taylorism tayloryzm team building budowanie zespołu team career kariera zespołowa team player gracz zespołowy team worker pracownik zespołu teamwork praca zespołowa tear-down analysis analiza przez rozrywanie technical analysis analiza techniczna technical rally ożywienie techniczne technological obsolescence zużycie techniczne technology transfer transfer technologii technology technologia telecommuting, telecommuter teledojazdy teleconferencing telekonferencja telegraphic transfer przekaz telegraficzny telemarketing telemarketing telephone selling sprzedaż przez telefon teleprocessing zdalne przetwarzanie danych teleputing teleputing telesales telesprzedaż teleworker telepracownik teller kasjer temp pracownik zatrudniony na czas określony temporary work zatrudnienie czasowe ten-K, 10K dziesięć „K” tender offer oferta przetargowa tender 1. przetarg: 2. oferta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koch, Richard 1997. Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.