techniczno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na „zamówienia społeczne” wewnątrz państwa. Językoznawcy radzieccy nie cofali się przed braniem bezpośredniego udziału nie tylko w pracy nad gramatykami jeszcze nie postabilizowanych języków literackich, ale i w pracy techniczno-praktycznej, zupełnie elementarnej, polegającej na tworzeniu alfabetów dla narodów dotychczas niepiśmiennych, nie po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.