teatralno-poetycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Romanty zm to koltuństwo. polski kołtun nicuznający nowych czasów i nowej władzy jest romantyczny, tak można by podsumować tę kampanię Gałczyńskiego. Było też w niej szczególne estety czne szalbierstwo. bo Gałczyński pozyskiwał adherentów dla nowej totalitarnej w ładzy posługując się jednocześnie nośny mi symbolami romantyczny mi. Nicując je, wy korzy stywał ich przy lepność jako anty-sloganów. To wszystko zresztą kontynuował też w formach teatralno-poetyckich, zbliżony ch do "Zielonej Gęsi". Na przykład w scence Rower pisze:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trznadel, Jacek 1995. Polski Hamlet czyli Kłopoty z działaniem, wyd. drugie, przejrz. i rozszerz., Komorów : Wyd. Antyk Marcin Dybowski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.