tanoaztecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) selektywnych, np. „partykuły”), bądź — co zdarza się znacznie częściej — do elementów określonej kategorii selektywnej czy innej kategorii modułowej. W językach indoeuropejskich i tanoazteckich10  * klasami modułowymi są przypadki (stosowane do rzeczowników) oraz czasy, aspekty, tryby i strony (stosowane do czasowników). Ktoś, kto orientuje się tylko w gramatyce indoeuropejskiej, potraktuje więc odróżnienie klas selektywnych i modułowych jako zwykłą opozycję między „częściami mowy” a „formami gramatycznymi”. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Whorf, Benjamin Lee 1981. Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.