tankowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Propozycje Komitetu idą w kierunku budowy w przeciągu najbliższych 4 lat 46 statków pasażerskich dla floty amerykańskiej kosztem 600 mil. doi. amer. oraz w kierunku odnowienia amerykańskiej floty tankowej i towarowej. Motywacja tego programu ma być fakt, że mimo posiadania przez Stany Zjednoczone 45% światowego tonażu dalekomorskiego, większość amerykańskiej floty handlowej składa się z jednostek budowy seryjnej, niezdolnych do konkurencyjnej eksploatacji w warunkach powojennych, ponadto zaś daje się zauważyć szczególny brak tonażu dla przewozu pasażerów. Ko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.