tankowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cnie daje się odczuć całkowity ich brak. Tak jak wydobyty bunkrowiec rozwiążu wkrótce problem zaopatrywania statków w węgiel na ich wiasne potrzeby, tak — uruchomienie tankowców wodnych — usprawnia zaopatrywanie statków w słodką wodę. Kwest.a ta by a dotąd bardzo drażliwa szczególnie w porcie gdańskim, gdz.e z powodu zniszczenia i niidomagaó...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żeglarz - Żeglarz (Gdynia / Gdańsk)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.