tanienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czynnik siły roboczej powoduje zatem odchylenie od czystej orientacji transportowej, przy której należałoby zakład produkcyjny ulokować w miejscowości najtańszych kosztów transportu. Każde przesunięcie lokalizacji w stronę miejsca najtańszej robocizny powodowałoby wprawdzie tanienie robocizny, ale jednocześnie i wzrost kosztów transportu. Izodapanę kosztów transportu oraz przecinającą ją izodapanę robocizny, dla których zachodzi minimalizacja łącznych kosztów transportu i robocizny, tj. zrównanie różnic kosztów transportu i kosztów robocizny, nazywa Weber izodapaną krytyczną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarski, Ignacy 1967. Transport jako czynnik lokalizacji produktu, wyd. 2, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.