taksonomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zasada 4. zatytułowana „taksonomia numeryczna“ jest zilustrowana po prostu zastosowaniem metody taksonomii, zapożyczonej z nauk przyrodniczych, do przykładowo podanej grupy 20 języków, które poddaje się klasyfikacji, biorąc za jej podstawę 10 znanych wskaźników morfologiczno-syntaktycznych Greenberga. Jest to przykład bardzo przejrzysty,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.