szyfter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pojęcie cech dystynktywnych w językoznawstwie. Wspomnienia i rozważania 217 Przełożyła Dorota Kurkówska-Urbańska Szyftery, kategorie czasownikowe i czasownik rosyjski 257 Przełożyła Elżbieta Janus [wraz z Lindą Waugh] Magia dźwięków mowy 282 Przełożyła Maria Renata Mayenowa Pogląd Boasa na znaczenie gramatyczne 341 Przełożyła Anna Tanalska CZĘSC CZWARTA Komunikacja werbalna 355 Przełożyła Maria Renata Mayenowa O językoznawczych aspektach przekładu 372 Przełożyła Lucylla Pszczołowska Metajęzyk jako • problem językoznawczy 382 Przełożyła Maria Renata Mayenowa CZĘSC PIĄTA Związki językoznawstwa z innymi naukami ... 391...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.