szwajcarsko-tyrolski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najniezależniej czuli się górale, toteż nic dziwnego, że jeden z pierwszych wielkich buntów chłopskich wybuchł na pograniczu szwajcarsko-tyrolskim w małym kraju Vorarlberg, gdzie w miasteczku Feldkirch w 1405 r. chłopi stworzyli związek zwrócony przeciw rycerstwu. Napadali na siedziby pańskie, burzyli ich zamki i nosili się z myślą ogłoszenia republiki chłopskiej i połączenia się z Tyrolem. Ostatecznie ruch ten został po trzech latach stłumiony, a władza księcia habsburskiego ponownie uznana przez chłopów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wereszycki, Henryk 1972. Historia Austrii, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.