sztukopodobny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kowicie. niematerialny i mimo dokumentalnego zapisu pozostaje nadal w sferze immaterialnej. Dlatego artyści konceptualni chętnie posługują się odmaterializowanymi, niemorfologicznymi formami prezentacji, które same w sobie są zaledwie sztukopodobne, a więc fotografią, mapami, wykresami, korespondencją itp. Cytując znów Jacka Burnhama, możemy powiedzieć: „Concept-art konfrontuje nas z ponadprzestrzennym zakresem otaczającego świata. Zajmuje się czasem, procesami i wzajemnymi stosunkami,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krakowski, Piotr 1981. O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.