sztukmistrz-prestidigitator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie wydaje się słuszne twierdzenie Krzyżanowskiego, że styl Nowaczyńskiego przypomina sposób pisania namiętnych polemistów religijnych XVII wieku. Przy całej pasji, przy wielkim bez wątpienia emocjonalnym zaangażowaniu w treść własnych wystąpień, jako stylista był sztukmistrzem-prestidigitatorem, tworzącym sztuczki językowe na zimno, ściśle obliczając efekty. Dla tych kuglarskich efektów satyryk nierzadko poświęcał wyrazistość sensu zdania czy całego rozdziału. Po prostu: ambicja stylisty-prestidigitatora rozmijała się często z dążeniami polemisty i ideologa. Zabiegi stylistyczne były dla Nowaczyńskiego „sztuką dla sztuki”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1974. Małpie zwierciadło. Wybór pism satyrycznych. T. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.