sztukateryjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z gruzu. Prace te prowadzone były według z góry nakreślonego planu dającego pewność, że żaden ze znalezionych elementów wyposażenia nie będzie przypadkowo wywieziony. Dzięki temu udało się wybrać kolejno spod gruzów każdej części i każdej sali zamkowej wszystkie elementy tak kamienne jak i sztukateryjne, których wywózki zaniechali okupanci w czasie dewastacji wnętrz zamkowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.