sztucerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) s. 105, w. 8—7 od dołu „Dowiadujemy się, że z rozporządzenia władzy wyższej wkrótce zniesioną zostanie strzelnica w Ogrodzie Saskim. [Była to strzelnica Klubu Myśliwskiego, założona w r. 1869.] Wiadomość ta będzie zapewne przyjemną dla wszystkich zwolenników przechadzki i spoczynku w Ogrodzie Saskim, niepokojonych dotąd silnymi sztucerowymi strzałami rozlegającymi się co chwila w strzelnicy, zajmującej skrajną aleję na przestrzeni blisko połowy całej długości Ogrodu.“ („Kurier Warszawski“, nr 122.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1956. Kroniki. T. 1. Cz. 1, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.