sztrzelniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dowódca transportera kieruje ogniem wszyst kich żołnierzy transportera, wykorzystując do po mocy dowódcę drużyny. W zależności od sytuacj ogień prowadzi część żołnierzy lub wszyscy żołnierze mający dostęp do otworów sztrzelniczych. Żołnierze mogą również prowadzić ogień samodzielnie w wyznaczonych sektorach. Otwarcie ognia następuje na rubieży określonej przez dowódcę transportera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Podręcznik 1971. Podręcznik dowódcy drużyny, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.