sztauerski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia kapitańskie. Tutaj prowadzi się rozmaite wykazy, notatki i dane statystyczne, kalkuluje się rentowność statków, koszta własne, opłacalno ć podroży i t. p. Tutaj przyjmuje się reklamacje, zawiera się kontrakty holownicze i sztauerskie, zbiera się informacje o portach i zwyczajach • handlowych, wykonuje się porozumienia międzyarmatorskie i wiele jeszcze innych spraw się załatwia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żeglarz - Żeglarz (Gdynia / Gdańsk)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.