szoberowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5. 	TZW. „PSYCHOLOGICZNA“ ANALIZA ZDANIA Ilustrację omawianej tu analizy może stanowić rozbiór następującego zdania : Brakowało pięć kurcząt. Analizując to zdanie przedstawioną wyżej metodą szoberowską stwierdzimy, że w zdaniu tym podmiotem gramatycznym jest liczebnik pięć (występuje w mianowniku i „wiąże się z orzeczeniem gramatycznie“), podmiotem logicznym zaś jest forma rzeczownika kurcząt („wskazuje bowiem na przedmiot, o któiym jest mowa w zdaniu“, i „łączy się logicznie z orzeczeniem“). Obok tych dwu rodzajów analizy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.