szmerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nosowej. Z drugiej strony taką odmiankę głosek p, t, a także k spotyka się nieraz w wygłosie absolutnym, gdzie kończy się ona powolnem przejściem narządów mowy w Stan spoczynku bez efektów szmerowych lub rezonansowych. Ponieważ w artykulacji ustnej głoski te łączą się ze swym następnikiem bezpośrednio, bez jakiegokolwiek rozwarcia, nazwałam je więc ze swej strony zwarto-spojonemi, tak samo jak analogiczną odmiankę spółgłosek rezonansowych nosowych, o których mowa była wyżej. W ugrupowaniu fizykalnem zwarto-spojone ustne powinnyby być wyodrębnione, gdyż w czystej postaci są to głoski nieme...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Księga 1934. II Międzynarodowy Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich). Księga referatów. Sekcja I – językoznawstwo, Warszawa : Druk. Bankowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.