szczedrynowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ten wniosek wyznaczył podstawową tendencję jej teoretycznych wysiłków w ciągu ostatniego stulecia, bez względu na to, w jakim stopniu poszczególni uczeni burżuazyjni zdawali sobie z tego sprawę. Historiografia burżuazyjna znalazła się w sytuacji szczedrynowskiego biurokraty, który postanowił „zakryć44 Amerykę. Należy jednak stwierdzić, że to niewdzięczne zadanie „zakrywania Ameryki44 wypełniała z powagą i zapałem godnym lepszej sprawy. Na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schaff, Adam 1955. Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.