szastka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Indeks 781 szałass 540 szarszun 541 szaławiła $39 szart 541 szałwia 540 szaruga 541 szambelan 540 szarwark 541 szamerlany 540 szary 541 szamerlukl 540 szarza 541 szamerować 72, 540 szarzać 541 szamerunek 72, 540 szarzeć 541 szamotać 540 szarzedny $49 szancknecht 540 szarzyzna 541 szaniec 540 szarla 541 szanoba 5-10 szarżować $41 szanobliwy 540 szasnąć 541 szanować 540 szast 541 szanowny 540 szastać 541 szansa 540 szastka 541 szanta 540 szaszek 541 szańc 540 szaszkować 541 szańce 540 szaszor 541 szańcować 540 szaszyna 482 szańcownik 540 szata 542 szańcowy 540 szater 542 szapieli 547 szaterek 542 szar 540 szalka 542 szar (szur) 555 szatława 580 szara 541 szatniczy 542 szaraban 540 szatnik 542 szaraczek 541 szatno 542 szaraczkowy 541 szatny 542 szarada 457 szatownia 542 szaradność 549 szatr 542 szaragi 540 szatro 542 szarafan 686 szatrzyć się 542 szarak 541 szatyn 542 szarańcza 540, 683 szatynka 542 szarapatka 541 szawiać 542 szoras (szarak) 541 szawina 542 szarawary 540 szawłok 542 szarawy 541 szcie (szedł) 546 szarfa 540 szczać 545 szarga 540 szczak 545 szargać 541 szczałba 543 szarganiec 541 szczałbatka 543 szargant 541 szczałuba 543 szargart 541 szczapa 543 szargarz 541 szczaw 542 szargnąć 541 szczawa 542 szarlatan 541 szczawik 542 szarłat 541 Szczawnica 542 szarlooki 541 szcządek 542 szarpa (szarfa) 540 szczątek 542 szarpać 541 szczątkowy 542 szarpacz 541 szczebel 542 szarpak 541 szczebietliwy 542 szarpanina 541 szczebietny 542 szarpko 541 szczebiot 542 szarpnąć 541 szczebiotać 542 szarstuch 541 szczebiotliwy 542 szarsza 541 szczebiotny 543 Słownik. szczeblik 542 szczęka (szczeka) 543...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brückner, Aleksander 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.