szakeryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uznanie władz federalnych i stanowych. Pejotyści swą półkościelną organizację uformowali według wzoru rozmaitych organizacji i wyznań chrześcijańskich, nadając swemu stowarzyszeniu nazwę „Kościoła”. Szakeryzm został zalegalizowany pod nazwą Shaker Church, a pejotyzm otrzymał oficjalną nazwę Native American Church. W ciągu dziesięcioleci walk z prześladowaniami pejotyści nadawali sobie rozmaite nazwy, które miały podkreślić ich chrześcijańską przynależność, na przykład Union Church lub Church of First Born Christ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zajączkowski, Andrzej (red.) 1973. Obrazy świata białych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.