sytuacyjno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Siła pojęć życiowych przejawia się wedle Wygotskiego w sferze myślenia sytuacyjno-praktycznego, siła naukowych — w sferze, która określa wyższe właściwości pojęć: uświadomienie ich sobie, dowolność operowania nimi. Związek między rozwojem tych dwóch rodzajów pojęć jest związkiem strefy najbliższego rozwoju...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.