systemizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rarchiczną piramidę uorganizowanych obiektów, u podstawy której leżą systemy fizykalne, zaś u szczytu systemy biologiczne i socjologiczne. Gwarancji jedności nauki nie stanowi już utopijna idea redukowalności wszystkich jej dziedzin do fizyki i chemii, lecz strukturalna jednolitość różnych poziomów rzeczywistości.” 9 Systemizm potwierdzałby zatem intuicje tych historyków, którzy podejmują badania strukturalne i poszukują izomorfizmów różnych struktur: politycznej, ekonomicznej, kulturowej. Nie znaczy to jednak, aby problem jednolitości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skarga, Barbara 1989. Granice historyczności, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.