syntagmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Są to związki styczności (w terminologii de Saussura: syntagmatyczne), które występują między elementami każdego mówionego tekstu. Związki te wyrażają się w naszych przykładach tym, że w złożeniach himelkuning i güottät człon himel występuje przed członem kuning, güot przed tat a nie np. odwrotnie. Nie byłoby na tym miejscu potrzeby wspominać o ist...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.