syntagmatyczno-paradygmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Takiego psychologizmu, mimo mylącego zewnętrznego sztafażu słownego, dającego się obserwować zwłaszcza w „Kursie”, u de Saussure’a nie ma; a w jego rękopisach niesprowadzalność języka i stanowiącego jego rdzeń mechanizmu syntagmatyczno-paradygmatycznego, co jest tylko inną nazwą proporcjonalności, do zjawisk psychologicznych jest nawet niekiedy akcentowana wprost ( por. zwłaszcza de Saussure 1990: 94, 147, 161, 166-167; na ss...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sambor, Jadwiga, Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, Huszcza, Romuald (red.) 1993. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom po-święcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.