syntagma-typ

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przypadku wyrażeń syntaktycznie złożonych (a więc syntagm), typy tworzymy w nieco inny sposób: są one mianowicie klasami izomorfizmu zachowującego podrzędność semantyczną między częściami syntagm-okazów. Rozpatruje się kilka możliwych postaci takiego izomorfizmu, otrzymując w ten sposób kilka rodzajów syntagm-typów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1990. Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. Praca zbiorowa, Poznań : PTPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.