syntagma-paradygmat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niż np. do Bitwy o Algier Pontecorvo. Po wystąpieniach Bazina „wierzący w rzeczywistość” realiści traktują szczegół w zbliżeniu jako krępujący swobodę wyboru widza. Natomiast wnikliwie łączy Iwanow opozycję proza-poezja z opozycją syntagma-paradygmat: „Zgodnie z oddzieleniem osi sąsiedztwa (syntagmatycznej) od osi «figur» i znaków istniejących współrzędnie (paradygmatycznej), styl metonimiczny akcentowałby wagę pierwszej, gdy styl metaforyczny — drugiej. Oś syntagmatyczna istotna jest przede wszystkim przy narracji ciągłej, im więcej przerw (np. montażowych), tym prawdopodobniejsze pojawienie się metafor” **)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płażewski, Jerzy 1982. Język filmu, wyd. drugie uzup., Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.