synsemantem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) należności danej formy do danej klasy (kategorii). Czasowniki francuskie avoir 'mieć* i être 'być* są czasownikami, mimo że w określonych wypadkach używa się ich jako elementów synsemantycznych (il a dormi 'spał*, il est venu 'przyszedł*, il est jeune 'jest młody*). Można by co najwyżej utworzyć specjalną klasę wyrazów posiłkowych o funkcji podwójnej, przy czym funkcją sekundarną byłaby funkcja synsemantemu. Analogiczna koncepcja posłużyła nam za podstawę do utworzenia specjalnej klasy przypadków konkretnych, pośredniej między przysłówkami (funkcja prymarna) a przypadkami gramatycznymi (funkcja sekundarna)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina, Weinsberg, Adam (red.) 1979. Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.