syncytialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wowej tworzącej w gł. mierze masę zwojów nerwowych; składa się z wypustek nerwowych — dendrytów i niemielinowanych aksonów; zajmuje wnętrze zwojów, ciała komórek nerwowych położone są na obwodzie; nazwę „n.” rzadko stosuje się jako synonim —> istoty szarej mózgu i rdzenia kręgowców; w XIX w. posługiwali się nią zwolennicy teorii syncytialnej struktury układu nerwowego (teoria ta okazała się błędna; —► neuronowa teoria)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.